Spreek de Taal van Autisme, geef het een andere vorm.

We speuren naar herkenningspunten en voorspelbaarheid, we zoeken samenhang in de wereld om ons heen. Mensen met autisme hebben minder oog voor de context en ervaren de wereld met een andere blik. Het vermogen om voor te stellen wat er van hun wordt verwacht is niet of nauwelijks aanwezig. Het aansluiten bij hun taal, betekent dat we verschillende vormen inzetten, van het ondersteunend tekenen tot het ondersteunen met een afbeelding of voorwerp om helder te maken wat er daadwerkelijk wordt verwacht in al die verschillende situaties.

Samen leren betekenis geven aan taal.

Om onze communicatie beter te leren afstemmen op mensen met autisme is er onderzoek nodig. Hoe verleent de persoon met autisme zijn betekenis en hoe neemt deze persoon de wereld waar? Waar heeft hij/zij last van en in welke vorm is de wereld beter te begrijpen? Hoe kunnen we samen een omgeving autismevriendelijk maken en verwachtingen verhelderen?

Aansluiten bij de communicatie en onderzoek naar prikkelverwerking is van groot belang, om overstromen tegen te gaan, maar ook om de wereld en onze gedachten in zijn verschillende landschappen betekenis te geven. Juist deze handvatten zijn voor elk persoon met autisme uniek. Communicatie en ondersteuning op maat helpt de persoon met autisme om de omgeving meer aan te gaan en beter te begrijpen wat er verwacht wordt. Verhelder, communiceer en ondersteun op maat.

black-and-white-connect-hand-164531

1. Wat is autisme?

Wat is autisme? Hoe kan iemand met autisme de omgeving aangaan en hoe gaan wij om met mensen met autisme? Hoe kan de diagnose beter begrepen worden?

Vaak zien we bij mensen met autisme dat spanningen oplopen in ons dagelijks leven.

Hoe kan dat? De verschillende theorieën binnen het Autistisch Spectrum maken de kenmerken meer zichtbaar.

  • Centrale Coherentie; hoe ervaart iemand de omgeving, is het duidelijk wat er wordt verwacht in elke ruimte of binnen een activiteit?
  • Theorie of Mind; verplaatsen in een ander is moeilijk, hoe kunnen we hierin helpen?
  • Executieve functies; is er overzicht? hoe weten we wat er in de dag gaat gebeuren
  • Contextblindheid; Een boek heeft als functie -> lezen....Wat als er een mug je nachtrust verstoord? In deze context krijgt het boek een nieuwe betekenis, het wordt een moordwapen! Bij mensen met autisme is dit niet vanzelfsprekend en zal er een nieuwe koppeling nodig zijn om dit te begrijpen. Hoe maken wij de omgeving meer voorspelbaar en duidelijk in ; wie is aanwezig, wat gaat er gebeuren, waar vindt het plaats en hoe? Ook de "waarom "mag niet vergeten worden . Waarom vragen wij dit van iemand met autisme?
neusvleugels

2. Autisme en communicatie

Bij autisme is communicatie vaak een probleem. De communicatiemiddelen ( spreken, schrijven, afbeeldingen) die er zijn kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Wat is juist en wat sluit aan? De manier waarop wordt gecommuniceerd is heel belangrijk. Wat begrijpt iemand met autisme en hoe kan ik helpen om beter begrepen te worden?
Ongeveer 25 % van alle mensen met autisme praat niet of heel beperkt. Hoe moeilijk is onze Nederlandse taal? Het woord 'bank', kent verschillende betekenissen. Welke bank wordt op welk moment gebruikt en is de bank die in de logeerkamer staat ook een bank wanneer de kleur of vorm verschilt van je eigen? Wat is dan een zandbank? Vaak is er een absolute betekenis en zal een woord een vergroting in concept nodig hebben om de verschillende betekenissen te vatten.

Wat begrijpt hij/zij wel en wat niet. De basis ligt in het begrijpen van Autisme en ook het begripsniveau van de persoon met Autisme. Welke vorm sluit wel aan en hoe communiceren we met deze vorm?

mijn eigen plan

3. Basisrust

tekst hier

stappen helder in picto

4. Ondersteuning op maat

Wat werkt wel en wat niet? Omgeving aanpassen is voor een ieder verschillend. Hoe maak je de omgeving duidelijk en voorspelbaar?

De Autismecentraal methodiek begeleid ons samen door Autistisch Denken, Basisrust en Concrete Communicatie. We gaan op zoek naar wat voor de persoon met autisme een motivatie is, waar hij/zij van geniet en we de omgeving kunnen aanpassen en begrijpbaar maken, zodat er meer rust ontstaat.

Wat kunnen wij betekenen?

Autitaal doet onderzoek bij kinderen en volwassenen met autisme die vastlopen op school, werk, dagbesteding of thuis. We brengen in kaart wat er al bekend is, op welk niveau iemand met autisme functioneert, hoe de prikkelverwerking is en wat diegene begrijpt van de communicatie om hem/haar heen. Vervolgens geven wij adviezen omtrent hoe omgaan met prikkels (over-en ondergevoeligheid per zintuig) en een passend communicatiesysteem op maat voor de persoon met autisme en de omgeving. Om een ieder te helpen om de vorm die de taal van Autisme nodig heeft, zal er een training op maat en/of locatie plaatsvinden alvorens er gebruik van kan worden gemaakt. Als coach begeleiden we de omgeving en de persoon met autisme om te ondersteunen waar nodig.

 

Een korte uitleg:

Communicatiebegeleiding bij autisme

We hebben allemaal onze taal nodig de dag door te komen, ons doel te behalen en onze bestemming te bereiken.

Door onze dag heen spreken we mensen aan, lezen onze theorie, schrijven onze afspraken, verslagen en notities. We zorgen ervoor dat de taal die we spreken wordt verwerkt. Ieder op een eigen manier , maar wat als je de taal niet spreekt?

Wat als je in plaats van gesproken taal beelden nodig bent, of last hebt van de omgeving omdat je overstroomt in prikkels? Hoe kom je dan op de bestemming?

Ondersteuning op maat vergt meer dan alleen kijken naar dat wat voor ons zichtbaar is. Om te begrijpen wat er dagelijks wordt verwacht kijken we verder. Hoe vinden we de rust om de wereld beter te begrijpen? De antwoorden zijn voor ieder persoon met autisme uniek.