Spreek de Taal van Autisme, geef het een andere vorm.

We speuren naar herkenningspunten en voorspelbaarheid, we zoeken samenhang in de wereld om ons heen. Mensen met autisme hebben minder oog voor de context en ervaren de wereld met een andere blik. Het vermogen om voor te stellen wat er van hun wordt verwacht is niet of nauwelijks aanwezig. Het aansluiten bij hun taal, betekent dat we verschillende vormen inzetten, van het ondersteunend tekenen tot het ondersteunen met een afbeelding of voorwerp om helder te maken wat er daadwerkelijk wordt verwacht in al die verschillende situaties.

Samen leren betekenis geven aan taal.

Om onze communicatie beter te leren afstemmen op mensen met autisme is er onderzoek nodig. Hoe verleent de persoon met autisme zijn betekenis en hoe neemt deze persoon de wereld waar? Waar heeft hij/zij last van en in welke vorm is de wereld beter te begrijpen?

Aansluiten bij de communicatie is van groot belang, om overstromen tegen te gaan, maar ook om de wereld en onze gedachten in zijn verschillende landschappen betekenis te geven. Juist deze handvatten zijn voor elk persoon met autisme uniek. Communicatie op maat helpt om de communicatie tussen de persoon met autisme en de omgeving te verbeteren.

black-and-white-connect-hand-164531

1. Wat is autisme?

Wat is autisme? Hoe kan met beter leren leven met autisme? Hoe kan de diagnose beter begrepen worden?

 

neusvleugels

2. Autisme en communicatie

Bij autisme is in de eerste plaats het communicatieproces verstoord, maar ook de communicatiemiddelen of de manier waarop wordt gecommuniceerd.
Ongeveer 25 % van alle mensen met autisme praat niet of heel beperkt.

 

mijn eigen plan

3. Hulp met de vorm van taal

Wat begrijpt hij/zij wel en wat niet. De basis ligt in het begrijpen van Autisme en ook het begripsniveau van de persoon met Autisme. Welke vorm sluit wel aan en hoe communiceren we met deze vorm?

stappen helder in picto

4. Ondersteuning op maat

Wat werkt wel en wat niet? Omgeving aanpassen is voor een ieder verschillend. Hoe maak je de omgeving duidelijk en voorspelbaar?

Aangenaam kennis te maken

Autitaal doet onderzoek bij kinderen en volwassenen met autisme die vastlopen op school, werk, dagbesteding of thuis. We brengen in kaart wat er al bekend is, op welk niveau iemand met autisme functioneert en wat diegene begrijpt van de communicatie om hem/haar heen. Vervolgens geven wij adviezen en een passend communicatiesysteem op maat voor de persoon met autisme en de omgeving. Om een ieder te helpen om de vorm die de taal van Autisme nodig heeft, zal er een training op maat en/of locatie plaatsvinden alvorens er gebruik van kan worden gemaakt.

 

Een korte uitleg:

Communicatiebegeleiding bij autisme

We hebben allemaal onze taal nodig de dag door te komen, ons doel te behalen en onze bestemming te bereiken.

Door onze dag heen spreken we mensen aan, lezen onze theorie, schrijven onze afspraken, verslagen en notities.We zorgen ervoor dat de taal die we spreken wordt verwerkt. Ieder op eigen manier , maar wat als je de taal niet spreekt?

Wat als je in plaats van gesproken taal beelden nodig bent? Hoe kom je dan op de bestemming?